27 lipca / sobota

CEREMONIA OTWARCIA
Wypatrujcie trębaczy w oknach Dworu Artusa!
Długi Targ / przedproże Dworu Artusa / 12.00

Ceremonia otwarcia nawiązuje do XV-wiecznych postaci „piszczków” miejskich  i wieżowych, których obowiązkiem było ostrzeganie, witanie fanfarami dostojnych gości  i ogłaszanie godzin zamknięcia bram miasta. Miejskim muzykiem był także nastawiacz  wieżowego carillonu. Od momentu zatrudnienia przez Radę Miasta Gdańska piszczków i trębaczy, niezmiennie uroczystemu otwarciu i zamknięciu Jarmarku towarzyszyła muzyka. Dziś do tej tradycji powracamy.

Uroczyste otwarcie Jarmarku św. Dominika obwieszcza zatem światu specjalnie napisany (w oparciu o gdańskie muzykalia) hejnał, odgrywany przez trębaczy i ratuszowy carillon.  Trębaczy (aż szesnastu!) wypatrywać należy w oknach i na dachu Dworu Artusa.

A skoro Jarmark św. Dominika obchodzi w tym roku 759-lecie, to hejnał skomponowany został z 759 nut. Cały witz polega na tym, że każdego roku dopisywana jest kolejna nuta. I tak hejnał „starzeje się” razem z Jarmarkiem.

By obyczajom stało się zadość, zgromadzonych gdańszczan i gości z całego świata witać i zabawiać będzie korowód barwnych postaci, pośród których prym wieść będą Hermes (patron kupców) i karmazynowy kogut (symbol jarmarku). W tak historycznej i niespotykanej oprawie Prezydent Miasta Gdańska przekaże kupcom klucz do bram miasta.

Realizacja: Gdański Archipelag Kultury Plama, reżyseria: Elwira Twardowska, trąbki: grupa Tubicinatores Gedanenses, autor hejnału: Paweł Hulisz, carillon: Monika Kaźmierczak

 

18 sierpnia / niedziela

CEREMONIA ZAKOŃCZENIA
przedproże Dworu Artusa / Długi Targ / 16.00

Mistrz Ceremonii opowie zebranym, co widział i słyszał przez 23 dni Jarmarku. Aż nadejdzie uroczysta chwila wręczenia Nagród Grand Prix Jarmarku św. Dominika 2019 i po raz ostatni odegrany zostanie przez trębaczy hejnał Jarmarku. Kiedy klucz do bram miasta powróci do rąk prawowitych włodarzy, Prezydent Miasta Gdańska wypowie tradycyjną formułę:  Jarmark św. Dominika Anno Domini 2019 uważam za zamknięty, a do publiczności – na znak, że jarmark zasypia na rok – pofruną kolorowe poduszki 🙂

Realizacja: Gdański Archipelag Kultury Plama, reżyseria: Elwira Twardowska, trąbki: grupa Tubicinatores Gedanenses

 

Scroll to top