28 lipca / sobota

CEREMONIA OTWARCIA
Wypatrujcie trębaczy w oknach Dworu Artusa!
Długi Targ / przedproże Dworu Artusa / 12.00

Ceremonia otwarcia nawiązuje do XV-wiecznych postaci „piszczków” miejskich  i wieżowych, których obowiązkiem było ostrzeganie, witanie fanfarami dostojnych gości  i ogłaszanie godzin zamknięcia bram miasta. Miejskim muzykiem był także nastawiacz  wieżowego carillonu. Od momentu zatrudnienia przez Radę Miasta Gdańska piszczków i trębaczy, niezmiennie uroczystemu otwarciu i zamknięciu Jarmarku towarzyszyła muzyka. Dziś do tej tradycji powracamy.

Uroczyste otwarcie Jarmarku św. Dominika obwieszcza zatem światu specjalnie napisany (w oparciu o gdańskie muzykalia) hejnał, odgrywany przez trębaczy i ratuszowy carillon.  Trębaczy (aż szesnastu!) wypatrywać należy w oknach i na dachu Dworu Artusa.

A skoro Jarmark św. Dominika obchodzi w tym roku 758-lecie, to hejnał skomponowany został z 758 nut. Cały witz polega na tym, że każdego roku dopisywana jest kolejna nuta. I tak hejnał „starzeje się” razem z Jarmarkiem.

By obyczajom stało się zadość, zgromadzonych gdańszczan i gości z całego świata witać i zabawiać będzie korowód barwnych postaci, pośród których prym wieść będą Hermes (patron kupców) i karmazynowy kogut (symbol jarmarku). W tak historycznej i niespotykanej oprawie Prezydent Miasta Gdańska przekaże kupcom klucz do bram miasta.

Realizacja: Gdański Archipelag Kultury Plama, reżyseria: Elwira Twardowska, trąbki: grupa Tubicinatores Gedanenses, autor hejnału: Paweł Hulisz, carillon: Monika Kaźmierczak

 

29 lipca / niedziela

UROCZYSTA MSZA ŚW.
NA ROZPOCZĘCIE JARMARKU ŚWIĘTEGO DOMINIKA

dominikańska Bazylika pw. Świętego Mikołaja
ul. Świętojańska 72 / 13.00

 

28 lipca / 19 sierpnia

ZWIEDZANIE DOMINIKAŃSKIEJ BAZYLIKI PW. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

ul. Świętojańska 72
pon.-pt. 10.00-11.00, 16.00-17.00 / sob. 10.00-11.00 (poza 15 sierpnia)
pon. 14.00-15.00 zwiedzanie w j. angielskim

 

8 sierpnia / środa

MSZA ŚW. ODPUSTOWA W UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO DOMINIKA

Dominikańska Bazylika pw. Świętego Mikołaja
ul. Świętojańska 72 / 12.00

 

19 sierpnia / niedziela

CEREMONIA ZAKOŃCZENIA
przedproże Dworu Artusa / Długi Targ / 16.00

Mistrz Ceremonii opowie zebranym, co widział i słyszał przez 23 dni Jarmarku. Aż nadejdzie uroczysta chwila wręczenia Nagród Grand Prix Jarmarku św. Dominika 2018 i po raz ostatni odegrany zostanie przez trębaczy hejnał Jarmarku. Kiedy klucz do bram miasta powróci do rąk prawowitych włodarzy, Prezydent Miasta Gdańska wypowie tradycyjną formułę:  Jarmark św. Dominika Anno Domini 2018 uważam za zamknięty, a do publiczności – na znak, że jarmark zasypia na rok – pofruną kolorowe poduszki 🙂

Realizacja: Gdański Archipelag Kultury Plama, reżyseria: Elwira Twardowska, trąbki: grupa Tubicinatores Gedanenses

 

Scroll to top