10-20 Przystanek Plac Kobzdeja

Termin: 03-11.08

Stacja tworzona przez przedsiębiorców społecznych prowadzących działalność na terenie metropolii Gdansk-Gdynia-Sopot. To spółdzielnie socjalne, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą a zyski przeznaczają na realizację celów społecznych. Usługi i produkty tworzone są w tych przedsiębiorstwach m.in. przez osoby z niepełnosprawnościami, uchodźców i imigrantów, młodych twórców. W tworzeniu miejsc pracy i rozwoju biznesu społecznego wspiera przedsiębiorców OWES Dobra Robota. 

W ofercie Jarmarku pojawią się m.in.  rzemieślnicze lody, kaukaska kuchnia oraz recyklingowe torby z banerów i sztuka młodych artystów. Wybierając zakupy w podmiotach ekonomii społecznej, wspierasz odpowiedzialne miejsca pracy i lokalne inicjatywy społeczne. 

Więcej: https://facebook.com/dobrarobota.org

Stoiska współfinansowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Scroll to top