codziennie o 12:12 przedproże Ratusza / ul. Długa

Nie przeocz ratuszowego trębacza!

Codziennie o godz. 12.12 na przedprożu Ratusza Głównego Miasta pojawia się trębacz w historycznym kostiumie, by odegrać zgromadzonej publiczności hejnał Jarmarku św. Dominika.

Galeria:

Scroll to top