HEJNAŁ JARMARKU
codziennie o 12.12 przedproże Ratusza / ul. Długa
Nie przeocz ratuszowego trębacza!
Codziennie o godz. 12.12 na przedprożu Ratusza Głównego Miasta pojawia się trębacz w historycznym kostiumie, by odegrać zgromadzonej publiczności hejnał Jarmarku św. Dominika.

Scroll to top