Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Rodzaje stoisk (pdf)

Mapa Jarmarku św. Dominika 2018 (pdf)

Regulamin dla Uczestników Jarmarku św. Dominika 2018 (pdf)

Regulamin porządkowy dla Uczestników Jarmarku św. Dominika 2018 (pdf)

Regulamin korzystania z infrastruktury MTG (pdf)


Szanowni Państwo,

wszystkie operacje związane z  rezerwacją stoiska, potwierdzeniem uczestnictwa, zamówieniem wyposażenia będą realizowane wyłączenie za pośrednictwem systemu rejestracji zgłoszeń. W celu zgłoszenia udziału w Jarmarku należy założyć własne konto za pośrednictwem strony internetowej lub wykorzystać konto założone do obsługi zgłoszenia w poprzednich latach.

Przyjmowanie zgłoszeń na Jarmark św. Dominika 2018 będzie możliwe od 12 lutego 2018 r

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do określonej grupy klientów podejmuje organizator na podstawie dostarczonych dokumentów.

Pierwszeństwo rezerwacji miejsc przysługuje uczestnikom ubiegłorocznego Jarmarku św. Dominika.

Termin potwierdzania miejsc przez ubiegłorocznych uczestników – 6 kwietnia 2018 r

Zgłoszenia nowych klientów będą rozpatrywane od maja 2018 r. O przyjęciu zgłoszenia i przydziale miejsca decyduje rodzaj asortymentu, oryginalność oferty oraz dostępność powierzchni i infrastruktury.   

Organizator przydzieli miejsce o powierzchni i lokalizacji zgodnej z zakresem tematycznym danej ulicy i w miarę możliwości zgodnej z życzeniami klienta. Zawarcie umowy następuje po zaakceptowaniu przez klienta zaproponowanej lokalizacji.

UWAGA! MTG SA zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska lub nieprzyjęcia rezerwacji z przyczyn organizacyjnych i technicznych, a także prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn (pkt. 2.1.6 Regulaminu Uczestnictwa)

Płatność za stoisko realizowana jest w 2 ratach: 50% opłaty eksploatacyjnej w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia rezerwacji miejsca, pozostała część do 13 lipca 2018 r.

UWAGA! BRAK TERMINOWYCH WPŁAT RÓWNOZNACZNY JEST Z REZYGNACJĄ Z WCZEŚNIEJ ZAREZERWOWANEGO MIEJSCA HANDLOWEGO.

Stoiska jednodniowe nie są objęte rezerwacją miejsca. Strefy handlu jednodniowego dla rękodzieła, artystów i rzemiosła wyznaczone zostały na ul. Rybackie Pobrzeże. Opłata za miejsce w wysokości 100 zł/m2 pobierana jest codziennie bezpośrednio na stoisku przez upoważnianego inkasenta.

 

 

Scroll to top