REJESTRACJA / LOGOWANIE 2020


Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:
Cennik (pdf)
Mapa Jarmarku św. Dominika 2020 (pdf) (wkrótce)
Regulamin MTG SA dla Uczestników targowiska miejskiego – JD 2020 (pdf)
Regulamin Porządkowy dla Uczestników targowiska miejskiego – JD 2020 (pdf)
Warunki uczestnictwa strefa GASTRONOMICZNA targowiska miejskiego – JD – Food Court 2020 (pdf)
Regulamin Korzystania z Infrastruktury MTG SA podczas targowiska miejskiego – JD 2020 (pdf)
GASTRONOMIA – oświadczenie dot. nr kas fiskalnych (pdf)
GASTRONOMIA – oświadczenie dot. przychodów (pdf)
Klauzula informacyjna RODO (pdf)


Szanowni Państwo,

Znajdują się Państwo na stronie elektronicznej rejestracji wystawców Jarmarku Św. Dominika 2020.

Klientów zainteresowanych wynajmem miejsca/stoiska na Jarmarku prosimy o jedną z dwóch czynności:

– jeśli jesteś naszym stałym klientem – zaloguj się do istniejącego konta

lub

– jeśli pierwszy raz chcesz spróbować swoich sił na Jarmarku zarejestruj się (dotyczy zarówno firm jak i osób fizycznych – artystów oraz kolekcjonerów).

Wszystkie operacje związane z  rezerwacją stoiska, potwierdzeniem uczestnictwa, zamówieniem wyposażenia, wystawianiem faktur będą realizowane wyłączenie za pośrednictwem systemu rejestracji zgłoszeń.

Przyjmowanie zgłoszeń na Jarmark św. Dominika 2020 zakończy się w momencie, kiedy wszystkie stoiska zostaną sprzedane.

REZERWACJE
Pierwszeństwo rezerwacji miejsc
 przysługuje uczestnikom ubiegłorocznego Jarmarku św. Dominika. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do określonej grupy klientów podejmuje organizator na podstawie dostarczonych dokumentów.  
TERMIN składania zgłoszeń 3.06.2020

Zgłoszenia NOWYCH KLIENTÓW będą rozpatrywane w drugiej kolejności. O przyjęciu zgłoszenia i przydziale miejsca decyduje rodzaj asortymentu, oryginalność oferty oraz dostępność powierzchni i infrastruktury.  
Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia!

Organizator przydzieli miejsce o powierzchni i lokalizacji zgodnej z zakresem tematycznym danej ulicy i w miarę możliwości zgodnej z życzeniami Klienta. Zawarcie umowy następuje po zaakceptowaniu przez klienta zaproponowanej lokalizacji.

UWAGA! MTG SA zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska lub nieprzyjęcia rezerwacji z przyczyn organizacyjnych i technicznych, a także prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn (pkt. 2.1.5, pkt. 2.1.6, pkt 2.2.2 Regulaminu dla Uczestników targowiska miejskiego Jarmarku św. Dominika)

ZASADY PŁATNOŚCI I OFERTA

Strefa Handlowa: Rzemiosło i Artyści, Kolekcjonerzy, Spożywcza (czyli bez konsumpcji na miejscu) płatność za stoisko realizowana jest w dwóch ratach:  
1) 50% opłaty eksploatacyjnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA,         
2) pozostała część do 10 lipca 2020 r.

Strefa Gastronomiczna (food court) – stoiska oferujące produkty przeznaczone do konsumpcji na miejscu – napoje, potrawy, przekąski.       
Lokalizacje:
– Targ Węglowy (lokalizacja planowana, nie potwierdzona)        
– Targ Rybny  
– Park Świętopełka,   
– Ołowianka
Oferta:
– drewniany domek 6m2 (3m x 2m) lub 8m2 (4m x 2m),  
– usługi dodatkowe według potrzeb ustalane indywidualnie z klientem (prąd/woda)  
– zryczałtowana opłata za domek (montaż i demontaż stoiska) – płatność 100% w ciągu 7 dni od otrzymania POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA         
– rozliczenie na zasadach czynszu obrotowego (10% przychodu netto kontrahenta plus należny podatek VAT)          


NOWOŚCI!

Kolekcjonerzy – na odcinku pomiędzy ul. Szopy a ul. Łąkową zostaną ujednolicone stoiska – namioty organizatora 6m2 (3m x 2m) oraz 4m2 (2m x 2m).

Długie oraz Rybackie Pobrzeże – całkowita rezygnacja ze stoisk typu namiot, zamiast tego oferujemy kramy (2m x 1m) – rezerwacja przybliżonej lokalizacji dla klientów ubiegłorocznych (na innej infrastrukturze) wciąż obowiązuje.

Ołowianka – start wraz z Jarmarkiem (25.07.2020), więcej stoisk gastronomicznych.

KAUCJA – nowe stoiska zostały objęte kaucją – kram (200zł); zmiana również w kaucji dla GASTRONOMII – (szczegóły w cenniku)

Scroll to top