REJESTRACJA / LOGOWANIE


Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Rodzaje stoisk (pdf)

Mapa Jarmarku św. Dominika 2019 (pdf)

Regulamin dla Uczestników Jarmarku św. Dominika 2019 (pdf)

Regulamin porządkowy dla Uczestników Jarmarku św. Dominika 2019 (pdf)

Regulamin korzystania z infrastruktury MTG (pdf)


Szanowni Państwo,

To jest strona elektronicznej rejestracji wystawców Jarmarku św. Dominika 2019. Klienci zainteresowani wynajmem miejsca na Jarmarku muszą się zalogować do posiadanego konta lub – jeżeli będą uczestniczyć po raz pierwszy – założyć konto dla swojej firmy lub osoby fizycznej (dotyczy artystów i kolekcjonerów). Wszystkie operacje związane z  rezerwacją stoiska, potwierdzeniem uczestnictwa, zamówieniem wyposażenia, wystawianiem faktur będą realizowane wyłączenie za pośrednictwem systemu rejestracji zgłoszeń.

Przyjmowanie zgłoszeń na Jarmark św. Dominika 2019 będzie możliwe od marca 2019 r. i zakończy się w momencie, kiedy wszystkie stoiska zostaną sprzedane.

Pierwszeństwo rezerwacji miejsc przysługuje uczestnikom ubiegłorocznego Jarmarku św. Dominika.

Termin potwierdzania miejsc przez ubiegłorocznych uczestników – 8 kwietnia 2019 r.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do określonej grupy klientów podejmuje organizator na podstawie dostarczonych dokumentów

Zgłoszenia nowych klientów będą rozpatrywane od maja 2019 r. O przyjęciu zgłoszenia i przydziale miejsca decyduje rodzaj asortymentu, oryginalność oferty oraz dostępność powierzchni i infrastruktury. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.   

Organizator przydzieli miejsce o powierzchni i lokalizacji zgodnej z zakresem tematycznym danej ulicy i w miarę możliwości zgodnej z życzeniami klienta. Zawarcie umowy następuje po zaakceptowaniu przez klienta zaproponowanej lokalizacji.

UWAGA! MTG SA zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska lub nieprzyjęcia rezerwacji z przyczyn organizacyjnych i technicznych, a także prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn (pkt. 2.1.6 Regulaminu Uczestnictwa)

Płatność za stoisko realizowana jest w 2 ratach: 50% opłaty eksploatacyjnej w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia rezerwacji miejsca, pozostała część do 12 lipca 2019 r.

UWAGA! BRAK TERMINOWYCH WPŁAT RÓWNOZNACZNY JEST Z REZYGNACJĄ Z WCZEŚNIEJ ZAREZERWOWANEGO MIEJSCA HANDLOWEGO.

Stoiska jednodniowe nie są objęte rezerwacją miejsca. Strefy handlu jednodniowego dla rękodzieła, artystów i rzemiosła wyznaczone zostały na ul. Rybackie Pobrzeże. Opłata za miejsce wynosi  100 zł/1 m kw za jeden dzień.

Scroll to top