WARUNKI UDZIAŁU

Szanowni Państwo,

W celu zgłoszenia udziału w Jarmarku należy założyć własne konto za pośrednictwem strony internetowej. Wszystkie operacje związane z  rezerwacją stoiska, potwierdzeniem uczestnictwa, zamówieniem wyposażenia będą realizowane wyłączenie za pośrednictwem systemu rejestracji zgłoszeń.

REJESTRACJA | Zarejestruj się jako Wystawca.

LOGOWANIE | Jeżeli zarejestrowałeś się już wcześniej w systemie jako Wystawca, zaloguj się (używając loginu i hasła podanego przy rejestracji) i wypełnij formularz zgłoszeniowy

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do określonej grupy klientów podejmuje organizator na podstawie dostarczonych dokumentów.

Pierwszeństwo rezerwacji miejsc przysługuje uczestnikom ubiegłorocznego Jarmarku św. Dominika.

Termin potwierdzania miejsc przez ubiegłorocznych uczestników  7 kwietnia

Organizator przydzieli miejsce o powierzchni i lokalizacji zgodnej z zakresem tematycznym danej ulicy i w miarę możliwości zgodnej z życzeniami klienta. Zawarcie umowy następuje po zaakceptowaniu przez klienta zaproponowanej lokalizacji.

UWAGA! MTG SA zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska lub nieprzyjęcia rezerwacji z przyczyn organizacyjnych i technicznych, a także prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn (pkt. 2.1.6 Regulaminu Uczestnictwa)

Płatność za stoisko realizowana jest w 2 ratach: 50% opłaty eksploatacyjnej w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia rezerwacji miejsca, pozostała część do 14 lipca 2017 r.

UWAGA! BRAK TERMINOWYCH WPŁAT RÓWNOZNACZNY JEST Z REZYGNACJĄ Z WCZEŚNIEJ ZAREZERWOWANEGO MIEJSCA HANDLOWEGO.

Stoiska jednodniowe nie są objęte rezerwacją miejsca. Strefy handlu jednodniowego dla rękodzieła, artystów i rzemiosła wyznaczone zostały na ul. Rybackie Pobrzeże. Opłata za miejsce w wysokości 100 zł/m2 pobierana jest codziennie bezpośrednio na stoisku przez upoważnianego inkasenta.

Jarmark dzieli się na następujące strefy handlowe:

 

KRAMY4artyści i rzemiosło

KRAMY5gastronomia

KRAMY2produkty regionalne i tradycyjne

KRAMY1kolekcjonerzy

KRAMY3handel wielobranżowy

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Rodzaje stoisk (pdf)

Mapa Jarmarku św. Dominika 2017 (pdf)

Regulamin dla Uczestników Jarmarku św. Dominika 2017 (pdf)

Regulamin porządkowy dla Uczestników Jarmarku św. Dominika 2017 (pdf)

Regulamin korzystania z infrastruktury MTG (pdf)

Scroll to top