Międzynarodowe Targi Gdańskie, będące organizatorem Jarmarku św. Dominika, kwestie związane z bezpieczeństwem sanitarnym traktują w sposób absolutnie priorytetowy. Organizatorzy wdrażają wszystkie zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny środki ostrożności, a także na bieżąco śledzą i monitorują sytuację.

Wprowadzone zostały następujące zasady bezpieczeństwa:
• jednostronna zabudowa ulic stoiskami handlowymi (tym samym poszerzenie ciągów pieszych pozwalające na zachowanie dystansu społecznego)
• zachowanie niezbędnych odległości między stoiskami
• zapewnienia koniecznych środków ochrony osobistej dla wystawców (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące)
oraz wprowadzenie obowiązku pracy na stoiskach w przyłbicach i rękawiczkach
• udostępnienie środków dezynfekcyjnych dla odwiedzających na wszystkich stoiskach
• oddzielenie stoisk z żywnością od odwiedzających za pomocą przegrody
• rezygnacja z dużych wydarzeń kulturalnych m.in. ceremonii otwarcia i zamknięcia Jarmarku
• ograniczenie widowni wydarzeń programowych do obowiązujących limitów
• wprowadzenie oznakowania ograniczającego dostęp do stoisk oraz zalecającego zachowanie odpowiedniej odległości
• umieszczenie na terenie jarmarku informacji dotyczących obowiązujących zasad przeciwdziałających zakażeniom koronawirusem

W strefach gastronomicznych i konsumpcyjnych wprowadzone zostały dodatkowo środki ostrożności:
• sprzedaż na stoiskach tylko dań na wynos
• wydzielenie stref konsumpcyjnych dla określonej liczby konsumentów wraz z konieczna obsługą,
• bieżąca dezynfekcja stolików,
• zamgławianie stref konsumpcyjnych przed otwarciem Jarmarku.

W strefach imprez kulturalnych zostały wprowadzone zasady:
• obowiązek zasłaniania nosa i ust przez wszystkich widzów,
• ustawienie miejsc siedzących i określenie miejsc stojących z zachowaniem dystansu społecznego,
• ograniczenie ilości widzów do obowiązujących limitów,
• zapewnienie płynów do dezynfekcji,
• zamgławianie miejsc do siedzenia przed otwarciem strefy oraz w przerwie technicznej,
• specjalne zasady pracy artystów i obsługi.

W strefach aktywności sportowych dla rodzin z dziećmi (Dmuchańce, Skakańce) zostały wprowadzone zasady:
• ograniczenie ilości osób korzystających jednocześnie z atrakcji,
• zapewnienie płynów do dezynfekcji rąk przy wejściu na atrakcje,
• obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez opiekunów,
• dezynfekcja dmuchańców.

Zabezpieczenie sanitarne Jarmarku św. Dominika będzie zapewniało wszystkie standardy wymagane wytycznymi,
• zastąpienie części kabin sanitarnych przez kontenery sanitarne z obsługą,
• wszystkie kabiny i kontenery sanitarne zostaną wyposażone dodatkowo w dozowniki i płyn do dezynfekcji rąk,
• jak zwykle zapewniamy ciągłe i bieżące czyszczenie terenu Jarmarku.
Jednocześnie organizator Jarmarku zastrzega, że w przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń, impreza może zostać odwołana.

REGULAMINY DO POBRANIA:
Regulamin wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych towarzyszących Targowisku Miejskiemu (pdf)
Regulamin OŁOWIANKA (pdf)
Regulamin PRZYSTANEK PARK ŚWIĘTOPEŁKA (pdf)

Scroll to top